قوانین و شرایط

قوانین و شرایط

فعالیت ​سامانه موتور جستجوی آموزش تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی می باشد.

در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در اطلاعات تماس معتبر  و مستندات ارائه شده توسط آموزشگاه ها ، حساب کاربری مسدود یا حذف و همچنین تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

آموزشگاه ها و اساتید محترم  موظف به برگزاری کلاس در موعد مقرر خواهند بود .

​هرگونه تغییر در اطلاعات ثبت شده آموزشگاه، اساتید و یا دوره ها می بایست به تایید تیم مدیریت سامانه موتور جستجوی آموزش برسد و برای تایید در صورت لزوم مدارک و مستندات مورد نیاز باید ارئه شود.