نحوه ثبت آموزشگاه در بانک اطلاعاتی آموزشگاه ها چیست؟

بمنظور ثبت آموزشگاه در بانک اطلاعاتی آموزشگاه ها د ر هنگام ثبت نام نوع کاربری خود را بر اساس آموزشگاه تعیین نمایید

چرا پس از ثبت اطلاعات آموزشگاه ، و تایید ایمیل و تلفن همراه ، اطلاعات آموزشگاه من در لیست آموزشگاه ها قابل رویت نمی باشد؟

پس از ثبت آموزشگاه و تایید اطلاعات تماس و سایر اطلاعات درج شده ،توسط کارشناسان ما اطلاعات آموزشگاه شما برای عموم قابل رویت می باشد.

آموزشگاه من دارای شعبات مختلف در نقاط مختلف کشور می باشد . آیا این امکان وجود دارد که من بتوانم تمامی شعبات خود را در آموزشگاه ثبت نمایم؟

بله ، شما می توانید از طریق پنل کاربری و بخش مدیرت شعب اطلاعات سایر شعب خود را که در نقاط مختلف کشور می باشند درج نمایید . لازم به ذکر است پس از تایید توسط کارشناسان ما ،اطلاعات شعبه شما برای عموم قابل رویت می باشد.

ثبت و یا عدم ثبت مجوز برای آموزشگاه در تایید آموزشگاه من چه تاثیری دارد؟

این کار موجب جلب اعتماد بیشتر دانشجویان بمنظور شرکت در دوره های تعریف شده در آموزشگاه شما می گردد

من مجوز برای آموزشگاه خود ثبت کرده ام اما مجوز من در سایت قابل رویت نیست ؟

مجوز آموزشگاه شما پس از تایید توسط کارشناسان قابل رویت می باشد .لطفا کمی شکیبا باشید.

نحوه ثبت کلاس و جذب دانشجو در بانک اطلاعاتی آموزشگاه ها چگونه امکان پذیر می باشد؟

شما پس از تعریف شعبه های آموزشگاه خود و همچنین اساتید آموزشگاه و دوره های آموزشی در آموزشگاه خود ، در صورتی که آموزش حضوری توسط آموزشگاه خود داشته باشید ، می توانید کلاس جدیدی را از طریق پنل کاربری ثبت نمایید .اطلاعات کلاس درج شده توسط شما در بخش دوره های آموزشی قابل رویت برای عموم می باشد.